WDSL
ID:
PIN:
Prędkość:
Prędkość
Okres umowy:
Czas trwania umowy
Opcja:
Aktualności
Niedziela, 15.03.2020
Jak zapłacić fakturę za usługii telekomunikacyjne

Sobota, 01.02.2020
Informacja konto bankowe

Pamiętaj przed wykonaniem przelewu za świadczone usługi światłowodowe FIBER sprawdź, czy w danych do przelewu wpisujesz właściwy numer konta bankowego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pamiętaj, że nasz Dział Finansów jest do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu 32 706 50 03 oraz mailem finanse@interkonekt.pl.

Wtorek, 31.12.2019
Informacja o zmianie danych podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne

Szanowni Państwo,


Działając w imieniu Interkonekt Paweł Barczyk Tomasz Furman spółka jawna, NIP: 6372094785, (zwanej dalej „Dostawcą”), na zasadzie art. 60a ust. 4 ustawy prawo telekomunikacyjnie, informujemy o zmianie danych Dostawcy.

Zmiana wynika z przekształcenia Dostawcy ze spółki cywilnej Interkonekt S.C. Barczyk Paweł, Furman Tomasz w spółkę jawną Interkonekt Paweł Barczyk Tomasz Furman spółka jawna. Przekształcenie zostało dokonane w trybie przewidzianym w art. 26 § 4 kodeksu spółek handlowych i jest skuteczne z dniem rejestracji spółki jawnej w krajowym rejestrze sądowym, która nastąpiła w dniu 31.12.2019 r.Zmianą została objęta forma prawna oraz nazwa Dostawcy, która uzyskała brzmienie Interkonekt Paweł Barczyk Tomasz Furman spółka jawna. Pozostałe dane Dostawcy, w tym numery kontaktowe, adres strony internetowej, adres siedziby, numery NIP i REGON nie ulegną zmianie.Spółka INTERKONEKT Paweł Barczyk, Tomasz Furman spółka jawna z siedzibą w Wolbromiu została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 31 grudnia 2019 r. pod nr KRS: 0000821252.

INTERKONEKT

Paweł Barczyk, Tomasz Furman Sp. J.

ul. Marszałka Piłsudskiego 57a
32-340 Wolbrom
NIP: 637-209-47-85
REGON: 120463773

KRS: 0000821252


Informujemy, że zmiana danych Dostawcy pozostaje bez wpływu na uprawnienia oraz obowiązki Stron, przedmiot świadczenia, jego określenie i warunki nabycia. Zakres i parametry dotychczasowo świadczonych usług również pozostaną bez zmian. Nie dojdzie zatem do zmiany zawartej z Państwem umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie informujemy, że zmiana danych dostawcy usług nie stanowi zmiany umowy i nie upoważnia abonenta do rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu udzielonych przy jej zawieraniu ulg.

Pragniemy zapewnić, że zmiana nie spowoduje również jakichkolwiek przerw w świadczeniu usługi.

Rachunki i faktury za świadczone usługi będą Państwu wystawiane przez INTERKONEKT Paweł Barczyk, Tomasz Furman spółka jawna i będą płatne na rachunek bankowy na nich wskazany.

Sobota, 21.12.2019
FIBER na święta

innowacyjna gospodarka